افول شعور سياسي؛

ترامپ، گورباچفِ آمريکا...!

 

سيدصدرالدين موسوي/ کارشناس ارشدعلوم سياسي

گويا در دنياي امروز روند افول شعور سياسي و کرامت مردم در جهان با روي کار آمدن روساي دولت هايي چون،«ترزامي»،«رودريگودوترته»،«کيم جونگ اون»،«ترامپ» را به قهقرا مي برد...

منبع : هفته‌نامه‌ « فرین » |افول شعور سياسي؛ ترامپ، گورباچفِ آمريکا...!
برچسب ها : شعور ,افول ,افول شعور ,گورباچفِ آمريکا ,ترامپ، گورباچفِ ,سياسي؛ ترامپ، ,شعور سياسي؛ ,ترامپ، گورباچفِ آمريکا ,سياسي؛ ترامپ، گورباچفِ ,شعور سيا