عراقي معاون امور عمراني استاندار  در گفتگوي اختصاصي با فرين:

جنجال نکنيد، پرونده غارعليصدر شفاف است

گزارش: سمانه موسوی

در پي درج خبري در برخي رسانه‌ها مبني بر اجاره غار عليصدر به شرکتي خصوصي و حيف و ميل بيت المال، که موجب حيرت و تعجب عمومي شد، براي تشريح بيشتر موضوع و صحت و سقم خبر، با مهندس محمودرضا عراقي معاون امور عمراني استاندار همدان گفتگويي اختصاصي انجام داديم که در پي مي‌آيد:

منبع : هفته‌نامه‌ « فرین » |جنجال نکنيد، پرونده غارعليصدر شفاف است
برچسب ها : پرونده غارعليصدر ,غارعليصدر شفاف ,نکنيد، پرونده ,جنجال نکنيد، ,معاون امور ,نکنيد، پرونده غارعليصدر ,جنجال نکنيد، پرونده