معماي انتخابات در آمريکا؛

آراي الکترال چيست؟

زينب سامعی

 هر چهار سال يک‌بار که انتخابات رياست‌جمهوري در آمريکا برگزار مي‌شود، مقايسه آمار و ارقام و سيستم رأي‌گيري هم‌چون معمايي تا چندين‌روز بسياري را در سراسر جهان سردرگم مي‌کند...

منبع : هفته‌نامه‌ « فرین » |معماي انتخابات در آمريکا؛ آراي الکترال چيست؟
برچسب ها : انتخابات ,الکترال چيست؟ ,آراي الکترال ,آمريکا؛ آراي ,معماي انتخابات ,آراي الکترال چيست؟