اُسطُرلاب عشق

حضرت سليمان (ع)

مراد ملکي‌پور             

در مثنوي مولوي ،فرعون به عنوان نماد حاکمان بي معرفت معرفي مي شود که بر خلاف سليمان که نفس خود را مسخرکرده بود،ناهشيار و خام و سرمست از باده غرور و هوس بر مرکب چموش خلافت سوار مي شود و در پرتگاه هاي آن بي آنکه کمترين مقاومتي از خود نشان دهد مي لغزد و به استقبال مرگ و نيستي مي رود و خود تسليم ناشده،جماعت بسياري از انسانها را هم به ورطه ضلالت مي کشاند.

منبع : هفته‌نامه‌ « فرین » |اُسطُرلاب عشق/ حضرت سليمان (ع)
برچسب ها : سليمان ,حضرت سليمان